Bredgade 73-75. Kulturhuset Industrien.


Industrien.

Tekst og foto: Ole Nygaard Kristensen

Biblioteket skulle have lavet en ombygning alligevel. Adgangsforholdene til biblioteket var håbløse for kørestolsbrugere og biografen var slidt og ikke tidssvarende længere. Byggeriet omfattede stueetagen i eksisterende bibliotek og biograf det var ca. 300 m2 samt flytning og udvidelse af lokalerne til Lokalhistorisk Arkiv.
I forbindelse med sammenbygningen inddrages en 5 m. bred passage mellem de to bygninger. – I projektet indgik også en total facaderenovering af de to bygninger. Efter renoveringen fremstår facaderne i god overensstemmelse med bygningernes oprindelige udseende.

Biblioteksbygningen er fra ca. 1890 og biografbygningen fra 1954. Læg mærke til den trekantede “kvist” eller fronton som det hedder i fagsproget på midten af den orange biblioteksbygning. Det er et vidnesbyrd om Aarup købstadslignende status i 1890 – 1900.

– Efter færdiggørelsen af sammenbygningen modtog Aarup Biografforening Aarup prisen 2001. Industrien er i dag velfungerende kulturhus, et “Kulturelt Fyrtårn” i Assens kommune. Der er et særdeles velfungerende bibliotek, en moderne biograf og et velbesøgt lokalhistorisk arkiv. Der bliver også arrangeret mange udmærkede koncerter med en meget stor bredde.
Det er Kulturelt Samråd i Aarup, der står for koncerterne. Der bliver hvert forår og efterår udgivet et omfattende program. Alt med koncerter og biograf er udelukkende drevet af frivillig arbejdskraft.
Det var en god beslutning der blev taget af kommunalbestyrelsen i Aarup.