Arkivernes dag – 2010.

Lørdag den 13. november 2010 kl. 10. til 14.

Til venstre ses rekvisitterne der skal til for at opsætte de udvalgte billeder.
Forberedelsen og de efterfølgende anstrengelser for at lave en præsentabel udstilling bar frugt.
Lørdag den 13. november strømmede besøgende til, så bestyrelsen blev helt overvældet.


En pressemeddelelse blev sendt ud.

Lokalhistorisk Arkiv for Aarup markerer Arkivernes Dag, lørdag den 13. november fra kl. 10 til 14.
Anden lørdag i november er hvert år Arkivernes Dag. Her byder alle Danmarks lokalarkiver interesserede borgere indenfor, så man kan se, hvad det er for materialer, som vi gemmer på.
Lokalhistorisk Arkiv for Aarup har til huse i Industrien, Bredgade 73 i Aarup.

Indvielse af ombyggede lokaler.
Udover at vi glæder os til at vise arkivet frem, holder vi også på denne dag indvielse af vores ombyggede arbejdslokale. Via en tildeling af midler fra Murermester Ib Hansens Fond blev det muligt for frivillige fra Lokalhistorisk Forening at indkøbe materialer og ombygge lokalerne henover sommeren, således at vi nu kan tage en meget ønsket udvidelse i brug. Udvidelsen har betydet, at vi nu på langt bedre vis kan tage imod vores gæster i den ugentlige åbningstid.

Udstilling.
I vores udstillingslokale viser vi en spændende udstilling af gamle ukendte fotografier mv. fra Aarupområdet, og som sædvanlig har vi også brug for oplysninger, der kan føre os på sporet af tid og sted for enkelte af billederne.
Udover at vise lokalarkivet og udstillingen frem, vil vi også benytte dagen til en snak med vores lokale medborgere, der kunne have lyst til at gå ind i arbejdet med at indsamle, registrere og bevare vores lokale kulturarv. Vi har nemlig alle mulighed for at bidrage til at bevare kulturminderne for eftertiden.

Vi glæder os til at byde velkommen lørdag den 13. november.

Med venlig hilsen
Jørgen Koch Sørensen
Formand for Lokalhistorisk Forening for Aarup
64 43 33 16


Så skal der hænges billeder op.

Det kræver et stort forarbejde at finde de rigtige billeder frem af arkivets store billedbeholdning, og derefter bestemme planchernes placering, og hvilke billeder der skal hænge hvor.
Der skal også skrives forklaringer, og det er ikke lige til at få dem til sidde korrekt.
Hans Ove Pedersen og Lilian Lykke Lindholm har fået overdraget jobbet.


Det blev lørdag den 13. november.

Udenfor:
Det flotteste efterår.

Indenfor:
Alt klappet og klart.

— og der ventes på den officielle åbning af udstillingen
Jørgen Koch Sørensen ved åbningstalen.

Udstillingen åbnes.

Det nye og ombyggede arbejdslokale blev behørigt indviet.

Formanden for Lokalhistorisk Forening Jørgen Koch Sørensen fortalte om projektets tilblivelse og takkede bestyrelsen for Murermester Ib Hansens Fond for dens velvilje, som var med til at gøre projektet muligt.

Afslutningsvis glædede formanden sig over, at arkivet nu ved denne store indsats af frivillige medarbejdere nu har fået langt bedre arbejdsforhold og modtageforhold for gæsterne i arkivet.

Frivillige fra Lokalhistorisk Forening udførte henover sommeren ombygningsarbejdet, og i den forbindelse rettede formanden en særlig tak til Henning Søndergaard (højre foto), som havde stået i spidsen for ombygningen og Hans Ove Pedersen (venstre foto), som havde lagt mange timer i arbejdet som medhjælper.

Holger Hansen,
den foregående formand for Lokalhistorisk Forening, greb ind og bragte en tak til den nuværende formand Jørgen Koch Sørensen, for det initiativ han havde taget, for kun derved blev det muligt at gennemføre projektet.


Udstillingen er åbnet.

Nu bød lejligheden sig til et lille glas og en snak.

… og snakken gik livligt, ofte om gamle dage.
En kaffepassiar var også en mulighed.Gaver og hilsener til arkivet
var der også.

Der var lige fra kl. 10 et meget stort besøg, og da arkivet lukkede kl. 14 havde man rundet mindst 70 gæster.

Udstillingen har åbent hver dag i bibliotekets åbningstid frem til medio december.


Fotos fra selve udstillingen.

Udstillingen bød på mange plancher, og ofte stod små grupper og diskuterede billederne.


Udstillingens attraktion var:

Model af gården brugt som sangskjuler.

Thyra Margrethe og Frederik Bøjehøj.


Lokalarkivet har modtaget et omfattende materiale om Augustenborg.

Se mere om “Augustenborg” og dens beboere. Klik her.


Torsdag den 18. november.

Besøg af Assens-bibliotekernes chef, John Erik Petersen, der var forhindret i at komme til udstillingens åbning om lørdagen.
John Erik Petersen så udstillingen og arkivets lokaler, og Jørgen Koch Sørensen, Holger Hansen og Karna Hansen havde samtidig mulighed for at drøfte nogle aktuelle arkivforhold med ham.

Fra venstre Karna Hansen, Holger Hansen, John Erik Petersen og
Jørgen Koch Sørensen.


Denne side er skrevet 21. november 2010
Tekster: Jørgen Koch Sørensen og Otto Clement
Fotos: Otto Clement